JAARLIJKSE KOSTEN ALS EIGENAAR VAN EEN WONING IN SPANJE

De jaarlijkse gemeentelijke onroerende belasting of IBI
(IBI = Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

De kadastrale waarde (valor catastral) is namelijk de fiscale grondslag voor de gemeentelijke onroerend goed belasting. Het basistarief voor IBI bedraagt een percentage van de kadastrale waarde van het onroerend goed in Spanje (0,4-0,9%). (afhankelijk van gemeente). Voor een 2 slaapkamer-2 badkamer appartement in Estepona bedraagt dit momenteel jaarlijks gemiddeld € 750,00 euro.

Reinigingsheffing (Basura).

Ophaaldienst vuilnis zakken (Basura) en rioolrechten. Voor een 2 slaapkamer-2 badkamer appartement in Estepona bedraagt dit momenteel jaarlijks gemiddeld € 100,00 euro.

Community fees (Cuota de communidad).

U betaalt maandelijkse servicekosten (community fees) indien u een woning of appartement koopt in een “urbanisatie”. Deze worden doorgaans maandelijks of per kwartaal afgerekend. Deze kosten dekken o.a. onderhoud aan gebouwen, schoonmaak, bewaking, beheer, tuinen, zwembaden en faciliteiten. Voor een 2 slaapkamer-2 badkamer appartement in Estepona bedraagt dit momenteel jaarlijks gemiddeld € 2.100,00 (of € 175,00 maand).

Opstal en inboedelverzekering.

Seguro de construcción & seguro de objetos domésticos. Vraagt u hiervoor zelf een offerte aan bij een Spaanse verzekeringsmaatschappij, zoals bijvoorbeeld Mapfre of Hypotienda (NL). Verzekeringen zijn doorgaans veel beterkoop dan in België, Nederland, Frankrijk etc. l

Huurinkomsten (ook bij niet verhuur)
IRPF (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas)

Alleen voor niet-residenten: De Spaanse fiscus belast buitenlandse huizenbezitters met een soort ‘huurwaardeforfait’. U dient 2% (*) van de kadastrale waarde (valor catastral) op te geven voor de Spaanse inkomstenbelasting. U bent over dit bedrag 19% belasting schuldig. (*) 2% voor woningen > 10j oud, 1,1% voor recentere of nieuwbouwwoningen. Bij een woning van € 500.000 is dit ongeveer € 1.000 per jaar.

Verhuurt u de woning dan betaalt u inkomstenbelasting in Spanje over de huuropbrengsten i.p.v. het huurwaardeforfait. Bij verhuur moet u over de huurinkomsten 19% belasting betalen. Kosten die worden gemaakt voor de verhuurde woning zijn aftrekbaar, maar wel beperkt. De kosten zijn aftrekbaar in de verhouding dat u de woning verhuurt, dus bij verhuur gedurende 100 dagen is 100/365 van de kosten aftrekbaar.

Vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio)

De vermogensbelasting werd vanaf 2011 opnieuw ingevoerd voor particulieren met een vermogen van meer dan 700.000 EUR. Het gaat hier om een progressieve belasting gebaseerd op de waarde van het vermogen. Het tarief klimt op van 0,24% tot 3,03% (in Andalusië).

AFGESCHAFT :

Met de laatste vrijstelling (2023) wordt Andalusië de tweede regio in Spanje die de vermogensbelasting afschaft. Het volgt daarmee in de voetsporen van Madrid, het enige andere deel van het land waar geen vermogensbelasting bestaat!!

Disclaimer: Dit zijn steeds indicatieve bedragen (2023) en kunnen vanzelfsprekend steeds veranderen ten gevolge nieuwere wetgeving en (locale) aanpassingen. Voor de exacte bedragen dient U steeds uw advocaat te raadplegen.