KOSTEN EN BELASTINGEN BIJ VERKOOP ONROEREND GOED

De procedure voor verkoop van een woning is in zekere zin vergelijkbaar met het kopen ervan. In overleg met een goede en betrouwbare makelaar dient er in eerste instantie een correcte en realistische verkoopprijs vastgesteld worden. De verkoopprijs is steeds inclusief de commissie voor de makelaar.

Vervolgens worden in geval van verkoop de volgende kosten en belastingen in mindering gebracht (op het netto bedrag dat de verkoper ontvangt):

Belastinginhouding (Retention)

Als de verkoper een niet- resident van Spanje is, dient er 3 % van de opgegeven verkoopprijs betaald worden aan de belastingdienst, op grond van alle belastingen die verschuldigd zijn. Deze inhouding wordt verrekend met de in totaal te betalen vermogenswinstbelasting. Mocht deze laatste uitkomen op minder dan de retention, dan kunt u via een speciaal belasting formulier het verschil terugvorderen. Uw advocaat of belastingadviseur zal u hierin assisteren.

Vermogenswinstbelasting (Impuesto sobre las ganancias de capital)

Voor Europese niet residenten bedraagt deze belasting 19%. Voor de belastingaanslag plaatsvindt kunnen eerst verscheidene zaken in mindering worden gebracht, zoals bijvoorbeeld IVA (Btw) en ITP (schrijfkosten), notariskosten, eventuele verbouwingswerken of verbeteringswerken aan de woning, uitbreidingskosten en verkoopskosten. Onder bepaalde voorwaarden is deze taks niet verschuldigd (herinvesteren totale winst in Spanje binnen de 2 jaar)

Waardevermeerdering belasting (Plusvalia belasting)

Belasting over de waarde vermeerdering van de grond waarop het onroerend goed in Spanje zich bevindt. De gemeente berekent deze Plusvalia aan de eigenaar (verkoper), en dit kan per gemeente en locatie verschillen. De marktprijs of verkoopprijs van de woning heeft geen effect op de plusvalia belasting.

Advocaatkosten

Honoraria en kosten van uw raadsman bedraagt gemiddeld 1,21% van de verkoopprijs.

Disclaimer: Dit zijn steeds indicatieve bedragen (2023) en kunnen vanzelfsprekend steeds veranderen ten gevolge nieuwere wetgeving en (locale) aanpassingen. Voor de exacte bedragen dient U steeds uw advocaat te raadplegen.