Verkoopproces

Bij het verkopen van uw eigendom overlopen we volgende stappen :

 1. Intakegesprek: wij voeren een grondig intakegesprek met de verkoper om de wensen en doelen met betrekking tot de verkoop te bespreken.
 2. Professionele waardebepaling: wij voeren een analyse uit van de woning en de lokale markt om een nauwkeurige verkoopprijs vast te stellen.
 3. Ondertekening van de makelaarsopdracht: we komen overeen om samen te werken voor de verkoop van de woning door het ondertekenen van een makelaarsopdracht. Deze opdracht legt alle afspraken en voorwaarden vast met betrekking tot de verkoop. Wij zorgen voor het verkrijgen van alle verplichte attesten en documenten die nodig zijn voor de verkoop, zoals een energieprestatiecertificaat (EPC), een bodemattest, een stedenbouwkundig uittreksel, enz…..
 4. Voorbereiding van de woning: wij adviseren de verkoper over eventuele verbeteringen of opknapbeurten die de verkoopbaarheid van de woning kunnen vergroten.
 5. Marketingstrategie: wij passen onze strategie toe om de woning effectief te promoten, inclusief het gebruik van professionele foto’s, online en offline advertenties, en gerichte promotie op sociale media.
 6. Bezichtigingen: wij organiseren bezichtigingen van de woning voor potentiële kopers, waarbij de unieke kenmerken en voordelen van de woning worden benadrukt.
 7. Onderhandelingen: wij vertegenwoordigen de verkoper tijdens het onderhandelingsproces om de best mogelijke verkoopprijs en voorwaarden te realiseren.
 8. Koperscreening: Zodra er een bod is geaccepteerd, voeren wij een grondige screening uit van de koper om hun financiële draagkracht en betrouwbaarheid te verifiëren.
 9. Opstellen van de koopovereenkomst: wij stellen een koopovereenkomst op waarin alle afspraken en voorwaarden van de verkoop worden vastgelegd.
 10. Afhandeling van de transactie: wij coördineren de overdracht van nutsvoorzieningen en begeleidt de verkoper en koper door het volledige transactieproces, inclusief inspecties en de overdracht bij de notaris.
 11. Nazorg: Ook na de verkoop blijven wij beschikbaar voor eventuele vragen of ondersteuning die de verkoper nodig heeft.