Ingrijpende Energetische Renovatie

Wat wordt bedoeld met een ‘ingrijpende energetische renovatie’?

Definitie van een ‘ingrijpende energetische renovatie'

Een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) is een renovatie:

  • waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren (installaties voor verwarming, koeling, warm water, ...) volledig worden vervangen
  • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd.

Financiële voordelen gekoppeld aan een ingrijpende energetische renovatie

Een ingrijpende energetische renovatie wordt op diverse manieren ondersteund met een financieel voordeel.

  • Diverse premies die vallen onder Mijn VerbouwPremie voor isolatie, beglazing, warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler (werken uitgevoerd door een aannemer).
  • EPC-labelpremie via Fluvius van 5000 euro voor renovatie van een woning met label E/F naar label A (of een ingrijpende energetische renovatie).
  • Vijf jaar vrijstelling onroerende voorheffing bij behalen van een ingrijpende energetische renovatie die voldoet aan de EPB-eisen (o.a. E60).
  • Korting op registratierechten (Aanvullend verlaagd tarief voor de aankoop van de enige eigen woning met verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie binnen de 6 jaar): 1% i.p.v. 3%.
  • Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro via het Energiehuis voor investeringen die vallen onder Mijn VerbouwPremie (laagste en middelste inkomensgroep, eigenaar-bewoner).
  • Renovatiekrediet met rentesubsidie tot 60.000 euro, samen met het afsluiten van het hypothecair krediet voor de aankoop van uw woning. De rentesubsidie bedraagt 3,5% ten opzichte van de marktrentevoet voor woningen met label E/F die gerenoveerd worden naar label A. Dit is niet cumuleerbaar met Mijn VerbouwLening.

Voorwaarden voor financiële voordelen

Om in aanmerking te komen voor financiële voordelen, moet het dossier aan de bovenstaande definitie van ‘ingrijpende energetische renovatie’ voldoen én moet het om een dossier gaan

  • waarbij de medewerking van een architect noodzakelijk is
  • en met een bouwaanvraag (of stedenbouwkundige melding).

Als u ingrijpende werken doet, maar geen bouwaanvraag indient en/of geen architect is betrokken, komt u niet in aanmerking voor financiële voordelen.

EPB-eisen

Bij de vervanging van de installaties en de isolatie gelden bepaalde normen, de 'EPB-eisen'. Aan welke EPB-eisen u bij een ingrijpende energetische renovatie moet voldoen, hangt af van de datum van de bouwaanvraag en de bestemming van het gebouw.

Meer info

Ingrijpende energetische renovatie (op EPB-pedia)

Bron: https://www.vlaanderen.be/ingrijpende-energetische-renovatie