Nieuws

31-10-2023

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie voor onbepaalde tijd verlengd: wat je zeker moet onthouden

Bedrag van de premie

De Vlaamse sloop/heropbouwpremie kan slechts per bouwproject worden verkregen, ook al gaat het om verschillende gebouwen. De premie bedraagt €10.000 voor de omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 01/01/2021.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de sloop-heropbouwpremie zijn als volgt:

  1. De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) zijn op het moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van 1 of meer natuurlijke personen.
  2. De vergunningsaanvraag moet zowel slaan op de afbraak als de heropbouw (zonder vergunningsaanvraag, geen premie). Het is niet mogelijk een premie aan te vragen voor de aparte aanvraag van de sloopvergunning (of melding) en heropbouwvergunning. De premie dient enkel voor de bouw van woongebouwen, niet voor de herbouw van gebouwen met een andere bestemming (garage, handelszaak, schuur, ...).
  3. Het gebouw dat wordt gesloopt moet zelf niet noodzakelijk vergund zijn. Maar, het moet wel een duurzaam bouwsel zijn, vast met het aardoppervlak verbonden en onroerend uit zijn aard (concreet: het gebouw moet opgenomen zijn in de kadastrale documentatie). De volledige bovengrondse constructie moet worden afgebroken. 
  4. Voor aanvragen omgevingsvergunningsvergunning vanaf 2023 geldt er als extra voorwaarde dat er een E-peil van maximaal E24 moet gehaald worden (te bewijzen via de startverklaring). 
  5. Voor aanvragen omgevingsvergunning vanaf 2024 zullen er bijkomende eisen gelden (1) geen aansluiting meer op het aardgasdistributienet,  (2) de sloop gebeurt conform de vereisten inzake asbest & asbestinventaris.
  6. Cumul tussen de premie en 6% BTW is uitgesloten: wie in aanmerking komt voor 6% BTW heeft nooit recht op de sloop en heropbouwpremie.

Toepassing t.o.v. 6% btw

De sloop/heropbouwpremie biedt enkel mogelijks soelaas voor bouwheren-natuurlijke personen die niet van 6% btw kunnen genieten. In de centrumgebieden zullen dat er vanaf 01/01/2024 meer zijn dan vandaag. Want, vanaf dan gelden er sociale voorwaarden bij het 6%-tarief (enige eigen woning, max. 200m² oppervlakte). Wie daardoor uit de boot valt voor de 6% zal zich moeten wenden tot de Vlaamse sloop en heropbouwpremie.

Praktisch: het aanvragen van de premie

De premie moet steeds worden aangevraagd binnen de drie maanden na de goedkeuring van de omgevingsvergunning door het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag van de premie kan enkel via digitale weg en gebeurt in twee stappen. Daarbij moet de aanvrager ook een aantal verplichte documenten bij zijn/haar aanvraag voegen. Naast de aanvraag moet de aanvrager, zodra de sloop effectief is uitgevoerd, hiervan ook het bewijs voorleggen.

De premie wordt door het VEKA uitbetaald binnen de drie maanden nadat de aanvrager het VEKA het bewijs heeft voorgelegd van het einde van de sloopwerken.