Nieuws

23-09-2022

Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf 23 november 2022

Wanneer verplicht?

De verplichting voor een asbestattest geldt voor elke toegankelijke constructie (een woning maar ook een bedrijfsgebouw, kantoorgebouw of enig ander type gebouw) dat gebouwd is voor 2001 (risicobouwjaar) en waarvan de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is.

Het bepalen van het correcte bouwjaar van een pand begint met het nakijken van het referentiebouwjaar vermeld op de kadastrale legger. Deze legger primeert op alle andere informatiebronnen.

Gefaseerde invoering

Voor het verplicht beschikken over een asbestattest wordt een tweetrapsraket gebruikt, waarbij in eerste instantie wordt gewerkt via een informatieplicht bij verkoop vanaf 23/11/2022 en daarnaast een algemene verplichting tegen 1 januari 2032.

  • Vanaf 23 november 2022 zal er een informatieplicht gelden bij de verkoop van een constructie met bouwjaar 2000 of ouder. Idem bij de vestiging of de overdracht van een recht van vruchtgebruik, een recht van erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik. 

 

  • Tegen 1 januari 2032 moet elke eigenaar van een constructie gebouwd voor 2001 over een geldig asbestattest beschikken. Betreft het een appartement of een kavel binnen een mede-eigendom, dan zal er zowel een attest voor de individuele kavel als een attest voor de gemeenschappelijke delen. 

 

Geldigheidsduur

Een asbestattest is maar beperkt geldig in de tijd. De standaard geldigheidsduur is 10 jaar.

Asbestdeskundigen

Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen zullen de inventarisaties kunnen uitvoeren voor het asbestattest. De deskundige moet gecertificeerd zijn door een door de OVAM erkende certificatie-instelling asbest. Door OVAM wordt een lijst van de gecertificeerde deskundigen gepubliceerd.